AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) su tehnike izmjene podataka sa serverom te nadopune dijelova web stranice bez učitavanja cijele stranice.

Scroll to Top
Scroll to Top