AJAX

0
454

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) su tehnike izmjene podataka sa serverom te nadopune dijelova web stranice bez učitavanja cijele stranice.AJAX nije novi programski jezik, nego je to način upotrebe postojećih tehnika.

ajaxAJAX je kratica od Asynchronous JavaScript and XML, je grupa međusobno povezanih tehnologija za izgradnju web stranica koje se koriste na strani klijenta. AJAXom se prave asinhrone web aplikacije – aplikacije koje podatke sa servera i na server šalju u pozadini, bez učitavanja cijele web stranice.

Podaci se preuzimaju upotrebom XMLHttpRequest objekata.
 

[kads group=”250x250svasta”]