Arduino code – C++

0
372

Za programiranje Arduina ne koristi se njegov programski jezik kako to piše na stranicama Arduino.cc, nego je to C++ sa sitnim preinakama.

[kads group=”250x250arduino”]

Tako kada budete pisali “Arduino Code” u stvari ćete programirati u C++ sa Arduino bibiliotekama. Funkcije koje ćete pozivati, na primjer digitalWrite() su u stvari C++ funkcije.