CSS comments

0
405

CSS komentari služe da biste mogli opisati svoj kod a to će vam pomoći kasnije kada ga ponovno budete trebali uređivati ili koristiti. css-geting-startedKomentari nemaju uticaja na prikaz i oblikovanje HTML stranica i ignorirani su od strane Internet preglednika.

Komentari započinju sa /* a završavaju sa */ znakovima. Komentari se mogu nalaziti u više linija.

[adrotate group=”5″]

Primjer:

p {
color: red;
/* Ovo je komentar u jednoj liniji */
text-align: center;
/* Ovo je komentar
u više
linija*/