E-trgovina ili E-commerce

0
1709
Elektronska trgovina

E-commerce, E-trgovina ili elektronička trgovina je trgovina koja omogućava kupovinu roba ili usluga putem Interneta.  Zbog niskih troškova poslovanja E-trgovina je najprofitabilniji oblik trgovine.

Danas većina ljudi radije kupuje online bilo da se radi o polovnim ili novim mobitelima, automobilima ili čak stanovima.

Elektronička trgovina

  • B2B (business to bussiness) elektroničku trgovinu koja se odvija između dva poduzetnika
  • B2C (business to client) je trgovina koja se odvija između poduzetnika i kupca ili potrošača
  • B2B2C (business to business to client) je trgovina koja kombinira prije navedene dvije trgovine na način da se između trgovca i kupca nalazi i posrednik
  • >

    [kads group=”250x250svasta”]