AJAX

AJAX je način izmjene podataka sa serverom te nadopune dijelova web stranice bez učitavanja cijele stranice.