The purpose and objectives of Internet marketing

0
705

Odašiljite personalizirane poruke, mjerite rezultate, ispitivajte tržište, potaknite ljude da dijele vaše sadržaje…

Svrha i ciljevi marketinga i Internet marketinga

Internet marketing kao i marketing ima istu svrhu i ciljeve. Tvrtka mora biti u stalnoj vezi sa klijentima da bi osluškivala njihove potrebe i na osnovu njih usavršavala i gradila proizvode i usluge, te gradila komunikacijske kanale kojima će ispuniti svoje ciljeve.

Internet-marketing-goals-and-objectives

Cilj bi bio zadržavanje starih klijenata i pronalazak novih da bismo plasirali proizvode i usluge.

Što možemo sa Internet marketingom?

S ciljem promoviranja i prodaje proizvoda i usluga, Internet marketingom možete precizno definirati i segmentirati ciljanu publiku i odaslati joj personaliziranu željenu poruku. Najbolja stvar od svega je što je moguće sve mjeriti, tako da sve akcije, alate i kanale možete korigirati i usavršavati.

Radite li na razvoju i usavršavanju proizvoda i usluga vrlo jednostavno možete vršiti ispitivanja tržišta i saznati o željama potencijalnih i postojećih kupaca.

Ljudi na Internetu nisu pasivni potrošači, oni imaju ulogu kritičara koji komentiraju sadržaje, urednika i dijeljenja sadržaja drugim ljudima.

[kads group=”250x250svasta”]