Sintaksa CSS-a: Selectors, Properties, and Values

0
433

Kako se u HTML- koriste tagovi, tako se u CSS-u koriste oznake (selectors). Oznake su imena koja se daju stilovima.

HTML oznake su imena HTML tagova i koriste se za izmjenu izgleda istih.css_ruleset_06

oznaka {svojstvo: vrijednost; svojstvo: vrijednost;}

[adrotate group=”5″]