Alati za prevođenje: Google Translate, Yahoo Babelfish, Microsoft Bing Translator

0
493
Alati za prevođenje: Google Translate, Yahoo Babelfish, Microsoft Bing Translator

Tri najpoznatija alata za prevođenje: Google Translator, Microsoftow Bing Translator i Yahoo Babelfish, imaju prednosti i mane u prevodilačkim zadacima. Google Translator se pokazao bolji pri prevođenju dugih paragrafa, dok su Bing Translator i Babelfish bolji kod rečenica do 140 slovnih znakova.

Ovo je alat koji objedinjuje ova tri servisa za prevođenje:

Alati za prevođenje: detaljnije

translator

Yahoo Babelfish (algoritmi bazirani na pravilima specifičnih jezika)

Jezici u kojima se pokazao bolji u prevođenju: East Asian Languages (Chinese, Korean)
Broj jezika za prevođenje: 14

Microsoft Bing Translator (algoritmi bazirani na pravilima specifičnih jezika i statistike)

Jezici u kojima se pokazao bolji u prevođenju: Spanish, German, and Italian.

 Google Translate (servis koji se bazira na statističkim algoritmima)

Jezici u kojima se pokazao bolji u prevođenju: jezici koji imaju više materijala u službenim dokumentima EU i UN-a. To su najčešće službeni jezici EU, naročito: fancuski, španjolski.
Bolji je u prevođenju službenih tekstova i formalnog stila pisanja, te tekstova dužih od 2000 slovnih znakova.
Broj jezika za prevođenje: 60

Link: http://translate.google.com