Na koga se odnosi i primjenjuje GDPR?

0
349
Na koga se odnosi i primjenjuje GDPR

GDPR se primjenjuje i odnosi na sve zemlje članice EU i to bez uvođenja u nacionalno zakonodavstvo, također ina pravne subjekte koje rade s podacima građana EU.

GDPR regulativa se odnosti na svakoga tko koristi osobne podatke o europskim građanima.

Da li se GDPR odnosi samo na tvrtke iz EU?

GDPR se odnosi i na sve tvrtke van EU koje na bilo koji način koriste podatke građana EU zemalja.

Pravni subjekti i GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) se primjenjuje na sve pravne subjekte koji rade s podacima građana Europske unije. Dakle nalazite li se u Europskoj uniji ili poslujete na bilo koji način u njoj, nova GDPR regulativa odnosi se i na vas. Uvođenje GDPR će pravnim subjektima omogućiti i lakšu, bržu i jeftiniju prilagodbu.

Kritične djelatnosti

Većina djelatnosti koristi osobne podatke građana EU. Tako su na primjer jedna od najkritičnih svakako subjekti u zdravstvu. Zdravstvene tvtke i ustanove raspolažu velikim količinama osobnih podataka građana.

Ne propustite aktualne GDPR edukacije