PIR (Passive Infrared) senzor služi za detekciju pokreta, najčešće ljudskog.

HC-SR501 Infrared PIR Motion Sensor Module For Arduino and Raspberry pi

PIR senzori su jeftini i dostupni te imaju malu potrošnju struje.

U principu su napravljeni od piroelektričnih senzora koji otkrivaju različite nivoe infracrvenog zračenja kojeg emitiraju svi predmeti i bića. Tako senzori rade na principu da detektiraju promjene zračenja koji se dešavaju a promjene nastaju pri pokretima predmeta ili bića.

Rade na taj način da su senzori zapravo podiejljeni na dva dijela te kada jedan detektira više ili manje zračenja od drugog senzor će na izlazu dati neki signal.

PIR senzore možete vrlo povoljno naručiti na Aliexpress-u ovdje.

 

About the Author

Goran Zoric writes SEO articles on various technical and other topics, diverse reviews, internet marketing, and website development.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top